Velkommen til Odenses Historiske Fægteklub

Hvad går OHF ud på?

I Odenses Historiske Fægteklub udøver vi HEMA(Historisk Europæisk Fægtning). Vi har primært fokus på Langsværd, men arbejder henimod andre kamp systemer også.

OHF deltager også i såvel nationale som internationale fægte-arrangementer.

OHF tilbyder træningen indenfor den historiske fægtekunst i et roligt og imødekommende miljø.

Vi træner hver mandag i Odense og arbejder på, at udvide de ugentlige træningssessioner.


Medlemskab

Alle er velkommen i OHF, dog skal du være fyldt min. 16 år.

OHF har et månedligt kontingent på 100 kr., som dækker klubbens udgifter. Hertil går kontingentet til indkøb af låne udstyr.

Det er naturligvis muligt at deltage i en række trænings-sessioner og se, om OHF er noget for dig før indmeldelse.

Den første mandag i hver måned holdes der “åbent hus”, hvor nye interesserede kan komme forbi og få en snak omkring klubben og dens aktiviteter.

Skulle du have interesse er du velkommen til, at rette henvendelse til os. Du finder kontakt oplysningerne nederst på siden.


Kontakt oplysninger

Du kan finde os på facebook: Odenses Historiske Fægteklub.Create your website with WordPress.com
Kom igang